Kategorie produktů

Čas a jeho pojetí

Čas a jeho pojetí
Jak byl vnímán čas ve Sterém Řecku a jakým časem se řídíme ve svých každodenních činnostech?
06.June.2013

Pro námi používané slovo „čas“ měli staří Řekové dvě odlišná slova a to Chronos a Kairos, které vyjadřují čas, ale každé má rozdílný význam. Jaký je tedy tento rozdíl? Chronos lze naprosto přesně měřit a definovat ho. Kairos je naproti tomu možné přesně definovat.

„Kolik je hodin?“ je otázka na Chronos

„Už je čas otrhat meruňky?“ je otázkou na Kairos

Kdyžbudete tedy vařit k obědu, či večeři špagety a budete se řídit dle obalu, kde bude uvedeno „vařte 10 minut.“ Budete se tedy řídit časem v duchu chronosu .

V případě, že budete špagety vařit tak, aby byli al dente a díváte se tedy na špagety samotné, nežli na hodinky, řídíte se kairosem.

Malé upozornění, v některých kulturách a zemích je čas odjezdu autobusu odvíjen od kairosu, tedy „až se autobus naplní.“