Kategorie produktů

Ekologická zodpovědnost

Společnost Aventiramo company s.r.o. provozovatel internetového obchodu www.24time.cz si uvědomuje, že jako každá právnická či fyzická osoba, tak i Aventiramo company s.r.o. přispívá malou měrou k negativním globálním změnám klimatu a tím ovlivňujeme životní prostředí, jehož jsme součástí. Tento podíl spočívá převážně ve spotřebě elektrické energie, při jejíž výrobě je do ovzduší vypouštěno velké množství emisí CO2.

Rozhodli jsme se proto, přistupovat k životnímu prostředí co nejšetrněji tak, aby naše působení, mělo na životní prostředí co nejmenší dopady. Vytvořili jsme tak těchto šest bodů, které jsou v naší společnosti dodržovány a které jsou neoddělitelnou součástí naší obchodní politiky a mise.

1) Neplýtváme – největší zatížení životního prostředí vzniká plýtváním energií lidskou činností. Proto se v naší společnosti snažíme tento fakt maximálně minimalizovat. V naší společnosti jsou použity pouze úsporné žárovky a světla jsou vybavena fotobuňkami tak, aby nedocházelo k zapomenutí jejich vypnutí při odchodu. Důsledně dbáme na vypínání veškeré elektroniky, aby žádná indikační dioda nesvítila. Neplýtváme vodou a naše snaha je o co největší elektronickou komunikaci a tím tak zabránit plýtvání papírem a barvou.

2) Recyklujeme – veškerý materiál využívaný v naší společnosti je vyhazován zodpovědně a vždy máme na paměti, zda daná věc nemůže být využita jiným způsobem. I když se tato činnost může jevit směšně a nevýznamně, vidíme v něm však velkou efektivnost a odpovědnost.

3) Třídíme – v našem sídle společnosti jsou umístěny kontejnery a na jednotlivých pracovištích koše na třídění odpadu, které jsou pravidelně vyváženy. Díky tomuto přístupu tak může být papír a sklo opět použito, z recyklovaných plastových obalů mohou být dále vyrobeny využitelné produkty a starý elektronický materiál je ekologicky zlikvidován.

4) Vybíráme šetrné spotřebiče – veškerá elektronika je při jejím nákupu vybírána velmi zodpovědně z pohledu co nejnižší spotřeby energie.

5) Tiskneme šetrně – při nevyhnutelné nutnosti tisku dokumentů, využíváme recyklované tonery a cartrige, které obsahují množství různorodých nebezpečných materiálů jež jsou obtížně likvidovatelné. Znovu naplněním tiskových kazet tak pomáháme snižovat množství nebezpečného odpadu.

6) Cestujeme zeleně – cestování patří ke každodenní potřebě každého z nás. V naší společnosti každou jednotlivou cestu pečlivě zvažujeme a snažíme se volit komunikaci přes telefon, či email. V případech, kdy je cestování nevyhnutelné, využíváme automobily šetrné k životnímu prostředí s nejnižší spotřebou a objemem vylučovaných splodin. V budoucnu jsme připraveni cestovat pouze elektromobily. V častých případech využíváme k přepravě také veřejnou dopravu.

Všechny tyto hodnoty uplatňované v naší společnosti se snažíme dodržovat i mimo společnost v běžném osobním životě a všechny tyto přístupy také požadujeme od našich dodavatelů.